Klatka.pl
Rejestracja płatnika VAT

17.05.2019 6:52


Prowadząc działalność gospodarczą, możesz zarejestrować się jako tzw. podatnik podatku od towaru i usług (VAT). W tym celu, we właściwym Urzędzie Skarbowym należy złożyć druk VAT-R. Kto musi się zarejestrować jako płatnik VAT? Niezależnie od osiąganych przychodów, musisz się zarejestrować jako podatnik VAT jeśli: – dostarczasz towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, (wyjątek stanowią – energia elektryczna, […]

Więcej w serwisie www.blogksiegowy.pl

Tagi: VAT
reklama
Klatka.pl
Kontakt z nami